Udbytte ved annoncering

Udbytte ved annoncering
   
Optimal dækning
Lokale ugeaviser kan yde en 100% dækning i ethvert handelsområde, lokalt, regionalt eller landsdækkende, hvilket betyder intet spild og en effektiv udnyttelse af reklamekronerne.

 

615-188231-28419Livet leves lokalt – uanset hvem man er

Lokale ugeaviser læses af 65% af alle danskere. De giver sig selv tid og plads til at fordybe sig i den lokale ugeavis og læser hver udgave i gennemsnit 17 minutter.

 

615-188230-5360Fra branding til bundlinie
Danskerne foretrækker at finde deres tilbud i lokale ugeaviser mere end i noget andet medie. Det er her læserne finder tilbud og inspiration, der fører fra tanke til handling.
Ugeaviserne kommer på tidspunktet, hvor beslutningerne bliver taget – der hvor der handles.

 

615-372559-169Lokale ugeaviser bruges som reference i købsadfærden
Lokale ugeaviser er et af de medier, der læses med størst hyppighed og udviser den største dækningsdybde i husstanden. Lokale ugeavisers store dækningsdybde motiverer mediets egnethed til at influere på dialog- og beslutningsprocesser omkring dyrere mindre hyppige indkøb.

 

615-372560-28580Lokale ugeaviser inviterer annoncøren indenfor
Lokale ugeaviser formindsker den subjektive oplevede afstand, hvilket øger indtrykket af “inden for rækkevidde”.

 

615-372561-24760Annoncørerne i den lokale ugeavis indgår i et særligt værdi- og aktørfællesskab med læseren

Den lokale ugeavis er mediet som knytter læserne sammen med annoncørerne, der tydeligt forbindes med et mere personligt engagement i kunderne og lokalområdet. Annoncører i den lokale ugeavis eksponeres således i et medie, der i forhold til øvrige medier, opfattes fysisk, socialt og psykologisk ”tæt på” læseren og dennes hverdag og nære verden.

 

615-372562-15638Lokale ugeaviser læses af lyst

Lokale ugeaviser har som det eneste lokale medie evnen til at skabe engagement hos læserne. Det er her de orienterer sig om det lokale miljø – det nære. Det er en interessestyret læsning, der foregår roligt i hjemmet.

 

615-372563-626Lokale ugeaviser er et trafikskabende medie
Den bedste reference et medie kan opnå, er at de lokale annoncører i så stor udstrækning anvender lokale ugeaviser.