Hvem er læserne

615-72102-7043Uanset hvor interesseret man er i den store verden, vil det nære altid have vores opmærksomhed. Hvilket er med til at forklare, hvorfor mere end 62 % af alle voksne danskere læser deres lokale ugeavis. Høj som lav, gammel som ung.

De Lokale Ugeaviser giver annoncører direkte og nem adgang til 207 ugeaviser og deres trofaste læsere. Din annonce vil blive læst af et særdeles imødekommende publikum. De fleste læser ugeavisen delvist på grund af annoncerne, og hele 55 % vil slet ikke undvære dem.

Som annoncør får man desuden fordelen af at blive opfattet som værende mere lokal ved at være til stede i den lokale ugeavis, også selv om man er en landsdækkende annoncør. Og sådan kunne vi blive ved med at remse fordele op.

 

615-72143-6439Alder: 30 år+
Ugeaviserne er overrepræsenteret i den købestærke aldersgruppe fra 30 år og opefter. Det er den aldersgruppe, der blandt andet omfatter de købe-stærke (børne)familier. Selv i målgruppen 20-29 år, hvor repræsentationen er lavere, er dækningen på knapt 28 %. Den svære gruppe for de trykte medier – den 12-19 årige – kan de lokale ugeaviser nå med en dækning på 29%.

Struktur

Totalbefolkning

Lokale ugeaviser

Dækning

12-19

11,6%

5,4%

28,6%

20-29

14,1%

6,3%

27,6%

30-39

14,5%

12,3%

52,6%

40-49

16,9%

19,1%

70,3%

50-59

15,1%

18,5%

76,5%

60+

27,8%

38,5%

86,4%

 

615-71955-4097Kvinder eller mænd
De lokale ugeaviser har en kønsmæssig fordeling, hvor kvinderne er overrepræsenteret med 2,3% i forhold til fordelingen i Danmarks befolkning. Den større repræsentation blandt kvinder er medvirkende til at ugeaviserne har en større andel blandt de indkøbsansvarlige.
Læserdækningen for kvinder er på 65,1%.

Struktur

Totalbefolkning

Lokale ugeaviser

Dækning

Kvinder

50,7%

53%

65,1%

Mænd

49,3%

47%

59,4%

 

 

615-71930-23454De der læser, køber også ind
De lokale ugeavisers læsere er stærkt repræsenteret blandt de der står for husstandenes indkøb. De lokale ugeaviser har en stor dækning blandt de der styrer, hvor forbruget foregår. Ikke mindst blandt de der står for alle eller de fleste af de 2,6 millioner husstandes indkøb har de lokale ugeaviser en markant position. Alene de to grupper står for halvdelen af husstandenes indkøb. Dertil kommer, at de lokale ugeaviser også er overrepræsenteret blandt de husstande, hvor man deles om indkøbene.

Struktur

Totalbefolkning

Lokale ugeaviser

Dækning

Står for alle indkøb

34,4%

36,2%

65,5%

Står for de fleste indkøb

15,9%

17,7%

69,5%

Deles ligeligt

23,9%

24,2%

63,0%

Deltager, men sjældnere

18,6%

16,7%

55,7%

Foretager aldrig indkøb

7,2%

5,3%

45,7%

 

615-71957-1246Familiemennesker
Det er hos familierne, at hovedparten af forbrugsfesten finder sted. Forbrugsmønstret varierer naturligvis efter om der er tale om den unge børnefamilie eller teenagefamilien eller familietyperne, hvor børnene har forladt reden og måske endda selv har stiftet familien. I alle tilfælde er de lokale ugeaviser overrepræsenteret hos de købestærke familier.

Struktur

Totalbefolkning

Lokale ugeaviser

Dækning

Familieafhængig

12,8%

5,9%

28,7%

Før familie

13,6%

5,7%

26,0%

Ung familie

6,1%

5,0%

51,1%

Voksen familie

23,5%

26,9%

71,0%

Post familie,voksen

10,3%

10,7%

64,5%

Post familie, ældre

33,6%

45,8%

85,0%

 

615-71965-26762Stærkt repræsenteret i mellemklassen
Langt hovedparten af forbruget i Danmark bæres af det der i daglig tale kaldes mellemklassen. Her er de lokale ugeaviser markant overrepræsenteret. I ”overklassen” er ugeaviserne repræsenteret i overensstemmelse med fordelingen i befolkningen, mens der er relativt færre fra de laveste sociale grupper der læser de lokale ugeaviser.

Struktur

Totalbefolkning

Lokale ugeaviser

Dækning

Lav socialgruppe

29,2%

25,9%

58,0%

Medium socialgrup.

35,9%

39,2%

71,5%

Høj socialgruppe

25,9%

26,4%

66,9%

 

615-71959-24437Er mere engagerede
De lokale ugeavisers læsere er som borgere engagerede i politik, samfundsøkonomi, arbejdsmarkedsforhold, miljø, forbrugerforhold, erhvervsforhold og skatteforhold. I samtlige kategorier er ugeaviserne overrepræsenteret med svaret ”meget eller ret interesseret i …”. Det er ikke mindst de lokale ugeavisers stærke dækning af lokale forhold der sikrer det høje engagement hos læserne kombineret med at tidens ånd er at vi fokuserer mere på det nære.

Struktur

Totalbefolkning

Lokale ugeaviser

Dækning

Meget/ret interesseret  i…
Politik

47,1%

49,0%

64,7%

Samfundsøkonomi

42,3%

45,1%

66,3%

Arbejdsmarkedsforhold

33,8%

35,6%

65,5%

Miljø

39,1%

40.6%

64,7%

Forbrugerforhold

32,7%

35,9%

68,3%

Erhvervsforhold

31,0%

31,9%

64,0%

Skatteforhold

38,9%

41,8%

66,9%

 

615-71963-5858Flere højt uddannede, selvstændige og funktionærer
De lokale ugeavisers læsere er bedre uddannede og i mere ansvarsfulde og højtlønnede stillinger end gennemsnitsdanskeren. Ugeaviserne er således overrepræsenterede blandt de med højere uddannelse samt hos funktionærer og selvstændige.

Struktur

Totalbefolkning

Lokale ugeaviser

Dækning

Folkeskole/real

19,9%

16,2%

50,7%

Erhvervsudd.

31,9%

38,8%

75,6%

Højere udd.

36,3%

36,8%

63,1%

Arbejder

11,9%

13,,0%

67,8%

Funktionær

35,9%

37,0%

64,3%

Selvstændig

4,3%

4,5%

66,0%

Lærl./stud.

20,2%

8,9%

27,4%

Pensionist

25,0%

34,2%

85,3%

 

615-71961-13232Har flere penge
Som det er tilfældet med de sociale grupper, er de lokale ugeaviser repræsenteret stærkt der, hvor hovedparten af forbruget er. Ved indkomster er det defineret ved en personlig indkomst på 200.000-399.999 kr.. Her er de lokale ugeaviser markant overrepræsenteret. Hos de ”rige” (400.000 kr.+) er de lokale ugeaviser repræsenteret i overensstemmelse med fordelingen i befolkninge. .

Struktur

Totalbefolkning

Lokale ugeaviser

Dækning

under 200.000

34,7%

29,9%

53,6%

200.000-399.999

35,6%

40,7%

71,2%

400.000+

18,1%

18,6%

64,1%

 

 

Læserne er købelystne
De lokale ugeavisers læsere bestemmer ikke alene, hvem der køber ind. De har også lyst til at bruge penge. På samtlige områder svarer de lokale ugeavisers læsere ofte ja til ”Vil anskaffe ny/nyt…” end tilfældet er i befolkningen generelt. Der er altså rigtigt gode muligheder for, at den rigtige annonce i de lokale ugeaviser kan få kasseapparatet til at ringe.